Poliedri

Obrada

Poliedarska površ je skup površi mnogouglova takvih da je svaka stranica svakog mnogougla ujedno i stranica još samo jednog mnogougla.

Deo geometrijskog prostora koji ograničava poliedarska površ je unutrašnjost poliedarske površi.

Poliedar je unija poliedarske površi i unutrašnjosti poliedarske površi. Možemo reći i da je poliedar zapravo trodimenzionalna figura koja se sastoji od mnogouglova koji ograničavaju neki deo prostora.

Površi mnogouglova, nazivaju se strane poliedra. Nekada se u literaturi zovu i pljosni.

Stranice mnogouglova su ivice poliedra.

Poliedri dobijaju nazive po broju strana. Npr tetraedar ima 4 strane, Heksaedar ima 6 strana, Oktoedar ima 8 strana i tako dalje.

Poliedri mogu biti konveksni i nekonveksni odnosno konkavni

Zadaci za vežbanje

1. U poliedru sa šest strana ima 10 ivica. Koliko temena ima taj poliedar?
2. Trodimenzionalna figura ima 10 temena, 5 strana i 12 ivica. Da li je to poliedar?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top