MatematikaPismeno množenje broja jednocifrenim brojem

Pismeno množenje broja jednocifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

13 ∙ 5 =

14 ∙ 3 =

19 ∙ 4 =

52 ∙ 3 =

46 ∙ 4 =

62 ∙ 8 =

2. Izračunaj

26 ∙ 5 =

38 ∙ 4 =

32 ∙ 9 =

59 ∙ 7 =

28 ∙ 6 =

back to top