MatematikaPismeno deljenje trocifrenog broja jednocifrenim

Pismeno deljenje trocifrenog broja jednocifrenim

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

536 : 4 =

218 : 2 =

915 : 5 =

896 : 8 =

318 : 6 =

2. Izračunaj:

782 : 2 =

354 : 3 =

876 : 6 =

975 : 5 =

486 : 9 =

3. Prvi sabirak je količnik broja 796 i 4, a drugi sabirak je količnik brojeva 228 i 2. Izračunaj zbir.

4. Prvi sabirak je količnik broja 576 i 6, a drugi sabirak je količnik brojeva 432 i 3. Izračunaj zbir.

5. Marija ima 182 salvete, a Zorana 3 puta više. Koliko salveta imaju zajedno?

6. Filip ima 516 sličica, za Vuk 6 puta manje. Koliko sličica imaju zajedno?

7. U jednom hotelu ima 423 devojčice i 429 dečaka. Koliko su soba koristili, ako je u svakoj sobi smešteno po troje dece?

8. U prodavnici je bilo 172 kilograma voća. Magacioner je doneo još 5 gajbica sa po 40 kilograma voća. Koliko sada ima jabuka u prodavnici, ako su jabuke čine trećinu voća u prodavnici?

9. Marko ima 416 sličica, a Miloš 4 puta manje sličica od Marka. Koliko imaju zajedno sličica?

10. Goran ima 216 sličica, Zoran ima 132 sličice više od Gorana, a Nenad 3 puta manje sličica od Gorana i Zorana zajedno. Koliko sličica imaju sva trojica zajedno?

11. U jednoj kutiji ima 213 klikera, u drugoj 57 manje, a u trećoj 3 puta manje nego u prve dve zajedno. Koliko ukupno ima klikera u kutijama?
12. U vagon mogu da se smeste 4 automobila. Koliko vagona je potrebno da bi prevezli 132 motora?
13. Pekar je umesio 644 komada peciva za 4 sata. Koliko peciva je umesio za 1 sat?
14. Ana ima 1 000 din. Kupila je 6 olovaka po 112 din, a za ostatak novca je mogla da kupi još dve kutije bojica. Koliko košta jedna kutija bojica?
back to top