Pisanje i čitanje stotina prve hiljade

Zadaci za vežbanje

1. Napiši rečima brojeve:

  • 100 __________________________________________
  • 200 __________________________________________
  • 300 __________________________________________
  • 400 __________________________________________
  • 500 __________________________________________
  • 600 __________________________________________
  • 700 __________________________________________
  • 800 __________________________________________
  • 900 __________________________________________

2. Napiši ciframa brojeve:

  • petsto 
  • dvesta
  • sedamsto
  • četristo
  • šesto
  • hiljadu 
  • osamsto
  • devetsto
  • sto

3. Uporedi brojeve – upiši =, < ili > tako da jednakosti, odnosno nejednakosti budu tačne:

200 _____ 400

500 _____ 300

700 _____ 600

200 _____ 100

800 _____ 800

4. Napiši sve stotine između brojeva 300 i 600

5. Nastavi niz ,a zatim na liniji napiši kako si nastavio niz.

500,400,___,___.                     _______________________________________

100,300,___,____.                    _____________________________________

6. Koliko stotina ima u sledećim brojevima:

 • 200
 • 400
 • 500
 • 600
 • 800
back to top