MatematikaPisanje i čitanje brojeva većih od milion

Pisanje i čitanje brojeva većih od milion

Zadaci za vežbanje

1. Napiši kako bi pročitao sledeće brojeve:

a) 2 000 000 ________________________________________________

b) 5 000 000 ________________________________________________

c) 3 400 000 ________________________________________________

d) 7 350 000 ________________________________________________

e) 6 125 000 ________________________________________________

2. Napiši kako bi pročitao sledeće brojeve:

a) 6 000 000 ________________________________________________

b) 3 200 000 ________________________________________________

c) 8 500 000 ________________________________________________

d) 2 100 000 ________________________________________________

e) 9 400 000 ________________________________________________

3. Zapiši ciframa brojeve:

a) tri miliona šesto pedeset hiljada ____________

b) pet miliona sedam stotina osamdeset hiljada ____________

c) dva miliona trista četrdeset hiljada ____________

d) šest miliona dvesta sedamdeset hiljada ____________

e) četiri miliona devet stotina osamdeset hiljada ____________

4. Zapiši ciframa brojeve:

a) dva miliona trista trideset hiljada ____________

b) pet miliona šest hiljada ____________

c) milion osamdeset hiljada ____________

d) pet miliona trideset jedna hiljada ____________

e) tri miliona šest stotina tri hiljade ____________

5. Zapiši ciframa brojeve:

a) devet miliona dvesta pedeset pet hiljada dvesta tri ____________

b) tri miliona devedeset osam hiljada sedamsto petedeset pet ____________

c) milion šesto pedeset hiljada trideset šest  ____________

d) sedam miliona osamsto dvadeset dve hiljade pedeset jedan ____________

e) osam miliona trista trideset jedna hiljada pet ____________

6. Zapiši ciframa brojeve:

a) tri miliona sto osam hiljada sedamsto dva ____________

b) šest miliona trideset sedam hiljada dvesta dvadeset jedan ____________

c) osam miliona dvesta jedna hiljada osam  ____________

d) pet miliona sto ____________

e) sedam miliona trista hiljada osamdeset jedan ____________

7. Napiši kako bi pročitao sledeće brojeve:

a) 3 342 251 ________________________________________________

b) 2 000 901 ________________________________________________

c) 1 030 522 ________________________________________________

d) 4 205 107 ________________________________________________

e) 19 395 430 ________________________________________________

8. Napiši kako bi pročitao sledeće brojeve:

a) 2 215 030 ________________________________________________

b) 41 120 102 ________________________________________________

c) 1 783 140 ________________________________________________

d) 15 729 241 ________________________________________________

e) 9 100 057 ________________________________________________

9. Napiši kako bi pročitao sledeće brojeve:

a) 4 131 207 ________________________________________________

b) 3 002 004 ________________________________________________

c) 5 179 912 ________________________________________________

d) 10 542 018 ________________________________________________

e) 7 119 320 ________________________________________________

10. Zapiši ciframa brojeve:

a) dvadeset miliona trista osam hiljada dvesta osamdeset tri ____________

b) pet miliona dvesta sedamdeset pet hiljada osamsto pedeset šest ____________

c) tri miliona sedmasto hiljada devedeset tri  ____________

d) dvanaest miliona sto pedeset tri hiljade osamnaest ____________

e) jedanaest miliona trista pedeset osam hiljada dvesta trideset četiri ____________

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top