MatematikaPisanje i čitanje brojeva većih od milion

Pisanje i čitanje brojeva većih od milion

Zadaci za vežbanje

1. Napiši kako bi pročitao sledeće brojeve:

a) 2 000 000 ________________________________________________

b) 5 000 000 ________________________________________________

c) 3 400 000 ________________________________________________

d) 7 350 000 ________________________________________________

e) 6 125 000 ________________________________________________

back to top