Pisanje i čitanje brojeva prve hiljade

Napiši rečima brojeve:

  • 120 __________________________________________
  • 230 __________________________________________
  • 370 __________________________________________
  • 190 __________________________________________
  • 510 __________________________________________
  • 980 __________________________________________
  • 550 __________________________________________
  • 720 __________________________________________
  • 360 __________________________________________
  • 840 __________________________________________

2. Napiši sve brojeve stotina koji su manji od 500. Napiši brojeve ciframa.

3.Napiši brojeve koji nedostaju.

1000,____,800,_____,600

4. Napiši sve brojeve između brojeva 800 i 300

5. Nastavi niz ,a zatim na liniji napiši kako si nastavio niz.

500,400,___,___.                     _______________________________________

100,300,___,____.                    _____________________________________

back to top