MatematikaPisanje brojeva rimskim ciframa

Pisanje brojeva rimskim ciframa

Obrada - Pisanje brojeva rimskim ciframa

Rimske cifre:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Pravila koja treba da znate:

  • Cifra D se nikad ne ponavlja u zapisu broja rimskim ciframa.
  • Cifra C se može ponoviti u zapisu jednog broja najviše 3 puta napisana jedna do druge
  • Cifra M se može ponoviti u zapisu jednog broja, a najviše 3 puta kad je zapisana jedna pored druge.
  • Kad je manja cifra ispred veće, onda se manja cifra oduzima od veće, npr IX = 10 – 1 = 9, ili CM = M – C = 1000 – 100 = 900
  • Kad je manja cifra iza veće onda se manja cifra sabira sa većom, npr XI = X + I = 10 + 1 = 11

Zadaci za vežbanje

1. Napiši sledeće brojeve rimskim ciframa:

9 = ____________________

12 = ____________________

18 = ____________________

23 = ____________________

48 = ____________________

51 = ____________________

53 = ____________________

66 = ____________________

99 = ____________________

2. Napiši sledeće rimske brojeve odgovarajućima arapskim brojevima:

III = ____________________

VII = ____________________

IX = ____________________

XXIII = ____________________

XIV = ____________________

3. Napiši sve brojeve veće od 298 i manje od 310 rimskim ciframa.

4. Napiši rimskim ciframa brojeve: 412, 377, 681, 832, 424, 949, 156, 999, 178

5. Napiši sve rimske brojeve koje možeš zapisati koristeći samo cifre I i X

6. Od cifara X, L ,C, M sastavi najmanji i najveći broj koji sadrži dve različite cifre.

7. Napiši rimskim ciframa najveće neparne brojeve svake stotine.

8. Poređaj po veličini (od najmanjeg do najvećeg) sledeće brojeve:

CIX, DCXXVII, CCCXXXII, CMXLV, LX, XII, CXXII, LXVI, DCCCLXXIV, XVII

9. Poređaj po veličini (od najmanjeg do najvećeg) sledeće brojeve:

CIX, DCXXVII, CCCXXXII, CMXLV, LX, XII, CXXII, LXVI, DCCCLXXIV, XVII

10. Od cifara I, C, D i M napiši najveći i najmanji broj koji sadrži dve različite cifre.

11. Pored svakog arapskog broja napiši odgovarajući rimski broj:

a) 13 ____________

b) 16 ____________

c) 25 ____________

d) 49 ____________

e) 90 ____________

12. Pored svakog rimskog broja napiši odgovarajući arapski broj:

a) VIII _____________

b) XIV _____________

c) XVII _____________

d) LX _____________

e) XL _____________

13. Reši zagonetku: Ja sam veći od 3. Ja sam manji od 6. Ja sam paran broj. Ko sam ja?

a) II

b) IV

c) V

d) IX

14. Pomeri samo jednu šibicu tako da dobiješ tačnu jednakost

rimski brojevi

15. Pomeri samo jednu šibicu tako da dobiješ tačnu jednakost

rimske cifre zadaci

16. Pomeri samo jednu šibicu tako da dobiješ tačnu jednakost

rimski brojevi

17. Pomeri samo jednu šibicu tako da dobiješ tačnu jednakost

rimski brojevi

18. Pomeri samo jednu šibicu tako da dobiješ tačnu jednakost

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top