Pisanje brojeva rimskim ciframa

Obrada - Pisanje brojeva rimskim ciframa

Rimske cifre:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Pravila koja treba da znate:

  • Cifra D se nikad ne ponavlja u zapisu broja rimskim ciframa.
  • Cifra C se može ponoviti u zapisu jednog broja najviše 3 puta napisana jedna do druge
  • Cifra M se može ponoviti u zapisu jednog broja, a najviše 3 puta kad je zapisana jedna pored druge.
  • Kad je manja cifra ispred veće, onda se manja cifra oduzima od veće, npr IX = 10 – 1 = 9, ili CM = M – C = 1000 – 100 = 900
  • Kad je manja cifra iza veće onda se manja cifra sabira sa većom, npr XI = X + I = 10 + 1 = 11

Zadaci za vežbanje

1. Napiši sledeće brojeve rimskim ciframa:

9 = ____________________

12 = ____________________

18 = ____________________

23 = ____________________

48 = ____________________

51 = ____________________

53 = ____________________

66 = ____________________

99 = ____________________

2. Napiši sledeće rimske brojeve odgovarajućima arapskim brojevima:

III = ____________________

VII = ____________________

IX = ____________________

XXIII = ____________________

XIV = ____________________

3. Napiši sve brojeve veće od 298 i manje od 310 rimskim ciframa.

4. Napiši rimskim ciframa brojeve: 412, 377, 681, 832, 424, 949, 156, 999, 178

5. Napiši sve rimske brojeve koje možeš zapisati koristeći samo cifre I i X

6. Od cifara X, L ,C, M sastavi najmanji i najveći broj koji sadrži dve različite cifre.

7. Napiši rimskim ciframa najveće neparne brojeve svake stotine.

8. Poređaj po veličini (od najmanjeg do najvećeg) sledeće brojeve:

CIX, DCXXVII, CCCXXXII, CMXLV, LX, XII, CXXII, LXVI, DCCCLXXIV, XVII

9. Poređaj po veličini (od najmanjeg do najvećeg) sledeće brojeve:

CIX, DCXXVII, CCCXXXII, CMXLV, LX, XII, CXXII, LXVI, DCCCLXXIV, XVII

10. Od cifara I, C, D i M napiši najveći i najmanji broj koji sadrži dve različite cifre.

back to top