MatematikaOsna simetrija – konstrukcija

Osna simetrija – konstrukcija

Zadaci za vežbanje

1. Dat je proizvoljan trougao ABC. Preslikaj ga osnom simetrijom u odnosu na pravu s koja prolazi kroz tačku B i paralelna je sa duži AC.

2. Dat je proizvoljan trougao ABC. Preslikaj ga osnom simetrijom u odnosu na pravu s koja seče stranice BC i AB.

back to top