MatematikaOperacije sa stepenima

Operacije sa stepenima

Zadaci za vežbanje

1. Izračunati vrednost izraza:
a) 23+(-3)2-33+(-2)4
b) √24+(-√3)2+33-(-2)3
back to top