MatematikaOperacije nad skupovima

Operacije nad skupovima

Zadaci za vežbanje

1. Dati su skupovi A = {1,4,5}, B = {1,3,4,6,7}. Odredi A ∖ B i B ∖ A.

2. Odredi skup A ako je {1, 2, 3} ∩ A = {2, 3} i A ⊂ {2, 3, 4, 5}. Napiši sva rešenja.

3. Dati su skupovi A ={a,b,c,d,e}, B = {b,e,d,f}, C = {a,b,f}. Odredi:
a) A ∪ B

b) A ∩ B

c) B ∪ C

d) A \ C

e) (A \ C) ∩ B

Dodatni zadaci za vežbanje skupova

back to top