MatematikaOperacije nad skupovima

Operacije nad skupovima

Zadaci za vežbanje

1. Dati su skupovi A = {1,4,5}, B = {1,3,4,6,7}. Odredi A ∖ B i B ∖ A.

2. Odredi skup A ako je {1, 2, 3} ∩ A = {2, 3} i A ⊂ {2, 3, 4, 5}. Napiši sva rešenja.

back to top