MatematikaOduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja

Oduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

196 – 63 = __________

297 – 82 = __________

496 – 54 = __________

789 – 31 = __________

696 – 73 = __________

894 – 93 = __________

198 – 61 = __________

298 – 52 = __________

593 – 86 = __________

397 – 82 = __________

2. Izračunaj:

199 – 74 = __________

205 – 86 = __________

184 – 88 = __________

506 – 98 = __________

804 – 57 = __________

307 – 36 = __________

142 – 79 = __________

313 – 58 = __________

655 – 67 = __________

533 – 99 = __________

3. Marija ima 366 dinara, a Ana 88 dinara manje. Koliko dinara ima Ana?

4. U skladišu prodavnice nameštaja nalazi se 489 stolica. U toku dana iz skladišta je odneto 75 stolica. Koliko sad ima stolica u skladištu?

5. U voćnjaku je zasađeno 358 stabala šljive. Tokom leta je posečeno 39 stabala. Koliko stabala šljive je nakon toga ostalo u voćnjaku?

back to top