MatematikaOduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja

Oduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

196 – 63 = __________

297 – 82 = __________

496 – 54 = __________

789 – 31 = __________

696 – 73 = __________

2. Izračunaj:

894 – 93 = __________

198 – 61 = __________

298 – 52 = __________

593 – 86 = __________

397 – 82 = __________

3. Izračunaj:

199 – 74 = __________

205 – 86 = __________

184 – 88 = __________

506 – 98 = __________

804 – 57 = __________

4. Izračunaj:

307 – 36 = __________

142 – 79 = __________

313 – 58 = __________

655 – 67 = __________

533 – 99 = __________

5. Marija ima 366 dinara, a Ana 88 dinara manje. Koliko dinara ima Ana?

6. U skladišu prodavnice nameštaja nalazi se 489 stolica. U toku dana iz skladišta je odneto 75 stolica. Koliko sad ima stolica u skladištu?

7. U voćnjaku je zasađeno 358 stabala šljive. Tokom leta je posečeno 39 stabala. Koliko stabala šljive je nakon toga ostalo u voćnjaku?

8. Marko je imao 742 dinara kod sebe pre nego je kupio flašu soka koja je koštala 89 dinara. Koliko novca je Marku ostalo?

9. Stefan i Luka su postigli 28 golova za svoj tim ove sezone. Koliko su njihovi saigrači postigli golova, ako je njihova ekipa postigla ukupno 114 golova ove sezone?

10. Jelena je sašila 226 haljina ove godine, a prodala 93. Koliko joj je haljina ostalo za prodaju?

back to top