MatematikaOduzimanje brojeva do 5

Oduzimanje brojeva do 5

1. Izračunaj:

2 – 1 = __________

4 – 1 = __________

2 – 2 = __________

3 – 1 = __________

3 – 2 = __________

4 – 2 = __________

5 – 3 = __________

4 – 3 = __________

2. Upiši broj koji nedostaje:

4 – ___ = 3

5 – ___ = 1

4 – ___ = 2

2 – ___ = 1

3 – ___ = 0

5 – ___ = 3

5 – ___ = 4

3. Upiši znak >, < ili = 

2 – 1 ____ 5

2 – 2 ____ 3

4 – 1 ____ 2

5 – 2 ____ 3

4 – 2 ____ 1

4. Vuk je imao 2 klikera. Poklonio je svom najboljem drugu 1 kliker. Koliko sada klikera ima Vuk?

5. Milica je pojela 4 kolača sa višnjama posle ručka. Kasnije tog dana je otišla kod bake, kod koje je pojela 2 kolača manje nego kući. Koliko je kolača Milica pojela kod bake?

6. Marko je dobio 3 sličice. Nakon što je zalepio 2 sličice u album, koliko mu je sličica ostalo?

7.U prodavnici su imali 4 lopte za prodaju. U toku dana su prodali 3 lopte. Koliko lopti im je ostalo za prodaju?

8. Ana je imala 3 haljine. Koliko haljina joj je ostalo nakon što je poklonila 1 haljinu svojoj sestri?

9. Marko je kupio 3 čokoladne bananice. Sreo je svoje drugove Milana i Ivana i poklonio im po 1 čokoladnu bananicu. Koliko je bananica ostalo Marku?

10. Jelena je sipala u automobil 4 litra benzina. Odvezla se do bake i potrosila 3 litra benzina na tom putu. Koliko litara benzina joj je ostalo?

11. Majstor je prvog dana posla napravio 2 stolice. Drugog dana je napravio 1 stolicu manje nego prvog dana. Koliko je vaza majstor napravio drugog dana?

back to top