MatematikaOdređivanje nepoznatog deljenika – zadaci za 2. razred

Određivanje nepoznatog deljenika – zadaci za 2. razred

Obrada - Određivanje nepoznatog deljenika

Nepoznati deljenik se izračunava tako što se količnik pomnoži sa deliocem koji nam je poznat u jednačini.

Na primer:

U jednačini

x : 3 = 5

х je nepoznati deljenik

Postupak izračunavanja:

х = 5 · 3

х = količnik · delilac

Rezultat:

х = 15

Provera: 15 : 5 = 3

Zadaci za vežbanje - Određivanje nepoznatog deljenika

1. Izračunaj:

x : 8 = 9

x : 5 = 7

x : 7 = 3

x : 6 = 8

x : 4 = 5

2. Koji broj umanjen 6 puta daje 7?

3. Koji broj umanjen 7 puta daje 4?

4. Količnik dva broja je 5. Ako je delilac 8, izračunaj vrednost deljenika.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top