MatematikaOdređivanje nepoznatog deljenika i delioca

Određivanje nepoznatog deljenika i delioca

Zadaci za vežbanje

1. Odredi nepoznati deljenik:

a) x : 8 = 7

b) a : 7 = 32

c) x : 9 = 63

d) x : 4 = 16

e) x : 5 = 112

2. Odredi nepoznati delioc:

a) 24 : x = 3

b) 417 : x = 139

c) 392 : x = 56

d) 534 : x = 89

e) 544 : x = 68

3. Koji broj podeljen sa 7 daje količnik 135?
4. Kojim brojem ćemo umanjiti 528 da bi rezultat bio 4?
5. Koliki je delilac, ako je deljenik 648, a količnik razlika brojeva 1000 i 994?
6. Delilac je količnik brojeva 725 i 5. Količnik je jednak razlici brojeva 150 i 145. Izračunaj deljenik.
7. Izračunaj: 816 : X + 919 = 925
8. Kojim brojem treba podeliti broj 63 da bi rezultat bio 9?
9. Reši jednačine i proveri tačnost rešenja:

a) 54 : X = 9 

b) 72 : X = 8 

c) 63 : X = 7 

d) 144 : X = 4 

e) 75 : X = 5 

10. Ako prethodnik broja 64 podelimo nekim brojem dobijamo rezultat 7. Odredi taj broj.
11. Kada broj 54 podeliš nekim brojem dobijaš rezultat koji je jednak proizvodu brojeva 2 i 3. Odredi nepoznati broj.
12. Količnik brojeva 36 i x jednak je razlici brojeva 67 i 63. Napiši jednačinu i odredi nepoznati delilac.
13. Kada je mama razdelila 48 kolača na tanjiriće, u svakom tanjiriću je bilo po 4 kolača. Na koliko tanjirića je mama stavila kolače?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top