MatematikaOdređivanje nepoznatog činioca

Određivanje nepoznatog činioca

Obrada - Izračunavanje nepoznatog činioca

Nepoznati činioc se izračunava tako što se proizvod podeli sa drugim činiocem koji nam je poznat u jednačini.

Na primer:

U jednačini

3 ∙ x = 21

х je nepoznati činilac

Postupak izračunavanja:

х = 21 : 3

х = proizvod : poznati činilac

Rezultat:

х = 7

Zadaci za vežbanje - Izračunavanje nepoznatog činioca

1. Izračunaj:

6ᐧx = 720

5ᐧx = 400

xᐧ7 = 147

8ᐧx = 496

3ᐧx = 591

2. Koji broj uvećan 6 puta daje 648?

3. Koji broj uvećan 7 puta daje 672?

4. Proizvod dva broja je 981. Ako je jedan činilac 9, izračunaj vrednost drugog činioca.
5. Proizvod dva broja je najveći neparni trocifreni broj. Ako je jedan činilac broj 3, koliki je drugi činilac?

6. Popuni tabelu:

izračunavanje nepoznatog činioca

7. Popuni tabelu:

8. Marko je kupio 6 kilograma jabuka na pijaci i za to platio 324 dinara. Koliko dinara košta kilogram jabuka?
9. Na ekskurziju je krenulo 36 dece vozeći se u 4 kombija. Kolio dece se vozilo u svakom od kombija?
10. Marija je dobila 39 ruža i raspodelila ih je u 3 vaze. Koliko ruža je bilo u svakoj vazi?
11. U jednoj prodavnici na 4 police su stajale lopte. U prodavnici je bilo 48 lopti. Koliko lopti je stajalo na svakoj od polica?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top