MatematikaOdređivanje nepoznatog činioca – zadaci za 2. razred

Određivanje nepoznatog činioca – zadaci za 2. razred

Obrada - Izračunavanje nepoznatog činioca

Nepoznati činioc se izračunava tako što se proizvod podeli sa drugim činiocem koji nam je poznat u jednačini.

Na primer:

U jednačini

3 ∙ x = 21

х je nepoznati činilac

Postupak izračunavanja:

х = 21 : 3

х = proizvod : poznati činilac

Rezultat:

х = 7

Zadaci za vežbanje - Izračunavanje nepoznatog činioca

1. Izračunaj:

6ᐧx = 72

5ᐧx = 40

xᐧ7 = 14

8ᐧx = 48

3ᐧx = 18

2. Koji broj uvećan 6 puta daje 60?

3. Koji broj uvećan 7 puta daje 49?

4. Proizvod dva broja je 72. Ako je jedan činilac 9, izračunaj vrednost drugog činioca.

5. Marko je kupio 6 kilograma jabuka na pijaci i za to platio 42 dinara. Koliko dinara košta kilogram jabuka?

6. Na ekskurziju je krenulo 36 dece vozeći se u 4 kombija. Kolio dece se vozilo u svakom od kombija?

7. Marija je dobila 27 ruža i raspodelila ih je u 3 vaze. Koliko ruža je bilo u svakoj vazi?

8. U jednoj prodavnici na 4 police su stajale lopte. U prodavnici je bilo 36 lopti. Koliko lopti je stajalo na svakoj od polica?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top