MatematikaOdnos tačke, prave i ravni

Odnos tačke, prave i ravni

Obrada

Tačka i prava mogu biti u sledeća dva odnosa:

– Tačka pripada pravoj

– Tačka ne pripada pravoj

Tačka i ravan mogu biti u sledeća dva odnosa:

– Tačka pripada ravni

– Tačka ne pripada ravni

Dve prave mogu biti u međusobnim položajima:

– Prave se podudaraju

– Prave su paralelne

– Prave su seku

– Prave su mimoilaze (prave se mimoilaze ako ne postoji ravan kojoj obe pripadaju)

Dve ravni mogu biti u međusobnim položajima:

– Ravni se podudaraju

– Ravni su paralelne

– Ravni se seku

Prava i ravan mogu biti u međusobnim položajima:

– Prava leži u ravni

– Prava i ravan se ne seku

– Prava i ravan se seku, prava probija ravan

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top