MatematikaNormala na ravan

Normala na ravan

Obrada

Za dve prave u ravni kažemo da su normalne ako se seku pod pravim uglom.
Prava je normalna na ravan ako je normalna na svaku pravu te ravni. Takođe važi, da je prava normalna na ravan ako je normalna na neke dve neparalelne prave te ravni.
Ravan je normalna na drugu ravan ako sadrzi pravu koja je normalna na tu ravan.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top