MatematikaNepoznati sabirak zadaci za 2. razred

Nepoznati sabirak zadaci za 2. razred

Obrada

Da se podsetimo gradiva iz 1. razreda. Kako se određuje nepoznati sabirak?

Nepoznati sabirak se određuje kad se od zbira oduzme poznati sabirak.

Primer:

x + 3 = 5

x = 5 – 3

x = 2

Primer sa dvocifrenim brojevima:

x + 12 = 25

x = 25 – 12

x = 13

Zadaci za vežbanje

1. Odredi nepoznati sabirak:

23 + ___ = 26

21 + ___ = 29

17 + ___ = 23

13 + ___ = 20

___ + 18 = 24

2. Odredi nepoznati sabirak:

37 + x = 45

23 + x = 38

x + 16 = 28

x + 22 = 39

35 + x = 50

3. Koji broj treba dodati broju 35 da zbir bude 58?

4. Koji broj treba dodati broju 26 da zbir bude 43?

5. Kojem broju treba dodati 18 da zbir bude 51?

6. Kojem broju treba dodati 29 da zbir bude 64?

7. Marko ima 16 klikera. Dobije je još klikera na poklon i sada ima 42 klikera. Koliko je klikera Marko dobio na poklon?

8. Sanja ima 25 sličica. Mama joj je kupila još sličica i sada ima 61 sličicu. Koliko sličica joj je mama kupila?

9. Ivan je igrao fudbal za svoju ekipu na 2 turnira. Na jednom je postigao 14 golova, a na oba turnira zajedno je postigao 30 golova. Koliko je golova postigao na drugom turniru?

10. Ana je imala 35 dinara. Da bi kupila čokoladu koja je koštala 84 dinara, pozajmila je novac od drugarice. Koliko je novca Ana morala da pozajmi da bi kupila čokoladu?

Dodatni zadaci za vežbanje - 2. razred

back to top