MatematikaNejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva

Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva

Obrada

Zadaci za vežbanje

1. Pronađi skup rešenja nejednačina:

Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva
back to top