MatematikaNejednačine sa razlomcima

Nejednačine sa razlomcima

Zadaci za vežbanje

1. Odredi skup rešenja nejednačine:

nejednacine sa razlomcima
back to top