MatematikaNejednačine sa razlomcima

Nejednačine sa razlomcima

Zadaci za vežbanje

1. Odredi skup rešenja nejednačine:

\frac{1}{4} + x < \frac{2}{5}
x + \frac{1}{5} > \frac{3}{4}
x  –  \frac{2}{3} > \frac{1}{6}
\frac{2}{5} – x < \frac{1}{3}
\frac{7}{9} – x > \frac{3}{7}

2. Odredi skup rešenja nejednačine:

\frac{2}{3} + x < \frac{1}{4}
x + \frac{1}{7} > \frac{3}{5}
x – \frac{3}{4} < \frac{1}{2}
x – \frac{2}{9} > \frac{1}{3}
\frac{4}{5} – x > \frac{2}{7}

3. Odredi skup rešenja nejednačine:

x – \frac{3}{7} > \frac{2}{5}
x + \frac{1}{5} < \frac{5}{8}
x + \frac{1}{6} < \frac{2}{3}
\frac{3}{4} – x > \frac{3}{8}
\frac{2}{9} + x < \frac{3}{7}
back to top