MatematikaMreža kvadra

Mreža kvadra

Obrada

Kako izgleda mreža kvadra?

mreža kvadra

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj mrežu kvadra čija su ivice 3 cm, 5 cm i 4 cm.

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top