MatematikaMreža kocke

Mreža kocke

Obrada

Kako izgleda mreža kocke?

mreža kocke

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj mrežu kocke čija je ivica 3 cm.

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top