MatematikaMnoženje višecifrenog broja jednocifrenim brojem

Množenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

1252 · 7 = ______________________________

3591 · 6 = ______________________________

587 · 9 = ______________________________

1464 · 3 = ______________________________

329 · 8 = ______________________________

2. Odredi broj koji je 6 puta veći od broja 7398.

3. Odredi broj koji je 7 puta veći od broja 673.

4. Odredi broj koji je 9 puta veći od broja 98.

5. Odredi broj koji je 3 puta veći od broja 1630.

6. Ana je kupila računar i platila ga na 8 rata od po 4294 dinara. Koliko je Anu koštao televizor?
7. Jedan hamburger košta 155 dinara, a jedna pica košta 820 dinara. Vuk treba da kupi 8 hamburgera i 3 pice, koliko mu je novca za to potrebno?
8. Proizvod brojeva 3712 i 8 uvećaj za proizvod brojeva 6382 i 3.

9. Proizvod brojeva 468 i 5 uvećaj za proizvod brojeva 347 i 9.

10. Odredi broj koji je 7 puta veći od broja 3974.

11. Marko treba da kupi 9 sendviča od kojih svaki košta 240 dinara. Koliko novca je Marku potrebno?

12. Ana želi da isplete 7 džempera. Za jedan džemper potrebno joj je 265 grama vunice. Koliko vunice joj treba da sašije svih 7 džempera?

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top