MatematikaMnoženje višecifrenog broja dvocifrenim brojem

Množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

1252 · 12 = ______________________________

3591 · 16 = ______________________________

587 · 29 = ______________________________

1464 · 43 = ______________________________

329 · 28 = ______________________________

2. Odredi broj koji je 16 puta veći od broja 7398.

3. Odredi broj koji je 27 puta veći od broja 673.

4. Odredi broj koji je 19 puta veći od broja 98.

5. Odredi broj koji je 33 puta veći od broja 1630.

6. U jednom vozu ima 16 vagona. U svakom vagonu ima 84 putnika. Koliko putnika ima u vozu?
7. Marko ima 56 sličica, a Luka ima 15 puta više of njega. Koliko sličica imaju njih dvojica zajedno?
8. Izračunaj površinu fudbalskog igrališta ako je igralište široko 46 metara, a dugačko 94 metra.

9. Odredi broj koji je 48 puta veći od broja 3746.

10. Odredi broj koji je 73 puta veći od broja 19075.

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top