MatematikaMnoženje razlike jednocifrenim brojem

Množenje razlike jednocifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

(20 – 6) ∙ 5 =

(40 – 7) ∙ 4 =

(30 – 5) ∙ 7 =

2. Izračunaj koristeći svojstvo množenja razlike brojem:

26 ∙ 5 =

38 ∙ 4 =

32 ∙ 9 =

134 ∙ 5 =

328 ∙ 3 =

3. Izračunaj na dva naćina, koristeći svojstvo množenja razlike brojem i koristeći množenje zbira brojem:

298 • 2 = _________________________________

298 • 2 = _________________________________

196 • 4 = _________________________________

196 • 4 = _________________________________

back to top