MatematikaMnoženje – proizvod dva broja

Množenje – proizvod dva broja

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj

3 · 5 =

2 · 3 =

3 · 3 =

1 · 4 =

4 · 3 =

2. Izračunaj:

5 · 4 =

2 · 5 =

3 · 6 =

4 · 5 =

6 · 5 =

3. Trojica drugara imaju po 4 sličice. Koliko sličica imaju sva trojica zajedno?

4. Zgrada ima 5 spratova. Na svakom spratu nalazi se po 4 stana. Koliko stanova se nalazi u toj zgradi?

5. Ana ima 6 godina, a njena mama ima 5 puta više godina od Ane. Koliko godina ima Anina mama?

6. Filip svakog dana čita po 7 strana knjige. Koliko strana knjige Filip pročita u toku nedelje?

Dodatni zadaci za vežbanje - 2. razred

back to top