MatematikaMnoženje – proizvod dva broja

Množenje – proizvod dva broja

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj

3 · 5 =

2 · 3 =

3 · 3 =

1 · 4 =

4 · 3 =

2. Izračunaj:

5 · 4 =

2 · 5 =

3 · 6 =

4 · 5 =

6 · 5 =

3. Trojica drugara imaju po 4 sličice. Koliko sličica imaju sva trojica zajedno?

4. Zgrada ima 5 spratova. Na svakom spratu nalazi se po 4 stana. Koliko stanova se nalazi u toj zgradi?

5. Ana ima 6 godina, a njena mama ima 5 puta više godina od Ane. Koliko godina ima Anina mama?

6. Filip svakog dana čita po 7 strana knjige. Koliko strana knjige Filip pročita u toku nedelje?

7. Marko ima u svakom od 4 džepa na svojim pantalonama po 5 klikera. Koliko klikera Marko ima?

8. Sanja je išla 5 puta u prodavnicu u toku dana i svaki put je kupila po 3 čokoladice. Koliko čokoladica je danas kupila Sanja?

9. Mama je ispekla 4 ture kolača za proslavu, u svakoj turi po 9 kolača. Koliko je kolača mama ispekla?

10. Filip je na svakoj od 8 utakmica u ligi postigao po 3 gola. Koliko je golova Filip postigao?

Dodatni zadaci za vežbanje - 2. razred

back to top