MatematikaMnoženje prirodnog broja dekadnom jedinicom

Množenje prirodnog broja dekadnom jedinicom

Obrada

Množenje prirodnog broja dekadnom jedinicom se vrši tako što se tom broju sa desne strane dopiše onoliko nula koliko ih ima ta dekadna jedinica.

Npr:

542 · 100 = 54200

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

1252 · 10 = ______________________________

3591 · 10 = ______________________________

587 · 100 = ______________________________

1464 · 100 = ______________________________

329 · 1000 = ______________________________

2. Odredi broj koji je 10 puta veći od broja 7398.

3. Odredi broj koji je 10 puta veći od broja 673.

4. Odredi broj koji je 100 puta veći od broja 98.

5. Odredi broj koji je 100 puta veći od broja 1630.

6. Ukoliko se broju 123 sa desne strane dopišu 2 nule, koliko puta se taj broj uvećao?

7. Ukoliko se broju 3785 sa desne strane dopišu 4 nule, koliko puta se taj broj uvećao?

8. Ukoliko se broju 140 sa desne strane dopišu 3 nule, koliko puta se taj broj uvećao?

9. Izračunaj:

123 · 100 = ______________________________

2765 · 1000 = ______________________________

4905 · 100 = ______________________________

10280 · 10 = ______________________________

509 · 1000 = ______________________________

10. Odredi broj koji je 1000 puta veći od broja 154.

11. Koji broj je 100 puta veći od broja 907?

12. Koji broj je 10 puta veći od broja 5986?

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top