MatematikaMnoženje prirodnog broja dekadnom jedinicom

Množenje prirodnog broja dekadnom jedinicom

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

1252 · 10 = ______________________________

3591 · 10 = ______________________________

587 · 100 = ______________________________

1464 · 100 = ______________________________

329 · 1000 = ______________________________

2. Odredi broj koji je 10 puta veći od broja 7398.

3. Odredi broj koji je 10 puta veći od broja 673.

4. Odredi broj koji je 100 puta veći od broja 98.

5. Odredi broj koji je 100 puta veći od broja 1630.

6. Ukoliko se broju 123 sa desne strane dopišu 2 nule, koliko puta se taj broj uvećao?

7. Ukoliko se broju 3785 sa desne strane dopišu 4 nule, koliko puta se taj broj uvećao?

back to top