MatematikaMnoženje i deljenje stepena jednakih osnova

Množenje i deljenje stepena jednakih osnova

Obrada

Ako je a realan broj i ako su m i n prirodni brojevi onda je:

am · an = am+n

Npr: 

a3 · a2= a3+2= a5

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

32 · 3=

(-2)2 · (-2)=

104 · 10=

back to top