MatematikaMnoženje i deljenje stepena jednakih osnova

Množenje i deljenje stepena jednakih osnova

Obrada

Ako je a realan broj i ako su m i n prirodni brojevi onda je:

am · an = am+n

Npr: 

a3 · a2= a3+2= a5

Zadaci za vežbanje

1. Proizvod predstavi u obliku stepena broja 2:

a) 22 · 2=

b) 24 · 2=

c) 23 · 212 =

d) 2x · 2=

e) 2a · 2=

2. Izračunaj:

a) 32 · 3=

b) (-2)2 · (-2)=

c) 104 · 10=

d) 55 · 5=

e) (-4)2 · (-4)3=

3. Izračunaj:

a) 5·53
b) (-0.2)2·(-0.2)4
c) √23·√25
d) 32·33·34

e) (-2)4·(-2)5·(-2)6

4. Izračunaj:

a) 8·25

b) 81·33

c) 53·(-5)4

5. Količnik predstavi u obliku stepena broja 2:

a) 26 : 2=

b) 210 : 2=

c) 215 : 2=

d) 2x : 2=

e) 2a : 2=

back to top