Množenje i deljenje racionalnih brojeva

1. Izračunaj vrednost izraza:

0.35 ᐧ 0.5 =

-12.6  1.7 =·

4.3  (-3.65) =·

2. Izračunaj proizvod ako je prvi činilac kvadrat broja -3.45 a drugi činilac količnik brojeva -64.8 i 8.1

3. Izračunaj količnik ako je prvi činilac jednak proizvodu brojeva -45,5 i 2.36  a drugi činilac količnik brojeva -98.82 i -10.23

4. Izračunaj apsolutnu vrednost količnika gde je deljenik 76,5, a delilac trećina tog broja.

5. Odredi suprotan broj broju a, ako je a = |-43.578 + |-60,44:4.12||:11.46

back to top