MatematikaMnoženje i deljenje decimalnih brojeva

Množenje i deljenje decimalnih brojeva

Zadaci za vežbanje

1. Pomnoži decimalne brojeve:

a) 1.4 · 2.8

b) 2.5 · 1.2

c) 4.1 · 4.8

d) 3.55 · 1.14

e) 1.18 · 2.25

2. Pomnoži decimalne brojeve:

a) 2.21 · 3.42

b) 4.15 · 1.56

c) 2.77 · 3.98

d) 5.23 · 2.47

e) 1.48 · 4.09

3. Pomnoži decimalne brojeve:

a) 2.14 · 4.17

b) 3.91 · 3.64

c) 2.41 · 5.45

d) 4.12 · 1.97

e) 7.51 · 12.13

4. Pomnoži decimalne brojeve:

a) 2.3 · 0.45

b) 1.25 · 3.14

b) 0.05 · 0.01

d) 9.02 · 3.99

e) 1.13 · 2.11

5. Auto pređe 12.5 kilometara potrošivši 1 litara goriva. Koliko kilometara će auto preći ako potroši 6.3 litara goriva?

6. Po receptu lek se pije u dozi od 0.07 miligrama na kilograma telesne težine. Koliko miligrama leka je potrebno da se da osobi koja ima 63.5 kilograma?

7. Litar farbe je dovoljan da se ofarba 57.25 kvadrata zida. Koliko kvadrata se može ofarbati sa 4.3 litara farbe?

8. Koliko decimala ima u proizvodu brojeva 2.3 i 0.45?

9. Koliko decimala ima u proizvodu brojeva 1.124 i 1.18?

10. Podeli decimalne brojeve:

a) 12.5 : 2.5

b) 6.3 : 0.3

c) 0.07 : 0.01

11. Pomnoži brojeve:

a) 23.234 · 100 =

b) 41.38 · 10 =

c) 11.204 · 1000 =

d) 0.893 · 100 =

e) 0.024 · 10 =

12. Pomnoži brojeve:

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top