MatematikaMnoženje desetica i stotina jednocifrenim brojem

Množenje desetica i stotina jednocifrenim brojem

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

5 · 10 =

2 · 10 =

7 · 10 =

3 · 10 =

9 · 10 =

2. Izračunaj:

3 · 100 =

5 · 100 =

9 · 100 =

6 · 100 =

8 · 100 =

3. Ana je imala kod sebe 100 dinara, a mama joj je dala još 4 puta toliko da kupi knjigu. Koliko je novca imala Ana nakon toga?

4. Izračunaj:

4 · 20 =

3 · 30 =

6 · 50 =

4 · 40 =

8 · 50 =

back to top