MatematikaMnoženje broja jednocifrenim brojem

Množenje broja jednocifrenim brojem

1. Izračunaj:

26 * 8 =

7 * 13 =

21 * 9 =

43 * 3 =

69 * 6 =

43 * 4 =

2. Izračunaj proizvod broja 32 i prethodnika broja 9

3. Filip je kupio 4 rezača koji koštaju po 28 dinara. Koliko je Filip novca potrošio?

4. Milos je imao 36 dinara.Tata mu je dao 3 puta vise. Koliko Milos ima dinara sada?

5. Aca ima 45 klikera. Luka ima 2 puta vise. Saša ima 24 klikera manje nego Luka. Koliko ima svako od njih?

6. Dva vozača krenula su jedan drugom u susret . Rastojanje izmedju njih je bilo 942 m. Prvi je presao 211 m,a drugi 2 puta vise .Koliko je ostalo metara do njihovog susreta?

back to top