Merenje zapremine

Zadaci za vežbanje - Merenje zapremine

1. Zapremina bureta je 100 litara. Ako je u buretu 40 litara vode, koliko još vode treba doliti da bi bure bilo puno?

2. U rezervoar automobila staje 50 litara benzina. Ako je tokom vožnje potrošeno 23 litara, koliko je benzina ostalo u rezervoaru?

3. U bure je doliveno 20 litara vode, nešto kasnije još 32 litra, a na kraju još 16 litara. Koliko vode nakon toga ima u buretu?

4. Ukoliko imaš kofu u koju staje 10 litara vode, koliko puta moraš da sipaš vodu ukoliko to radiš posudom u koju staje 2 litra vode?

5. Marko je hteo da napuni bure u koje staje 100 litara tečnosti. U buretu je trenutno 34 litra tečnosti, koliko još tečnosti Marko treba da doda da napuni bure?

back to top