MatematikaMerenje zapremine

Merenje zapremine

Zadaci za vežbanje - Merenje zapremine

1. Zapremina bureta je 100 litara. Ako je u buretu 40 litara vode, koliko još vode treba doliti da bi bure bilo puno?

2. U rezervoar automobila staje 50 litara benzina. Ako je tokom vožnje potrošeno 23 litara, koliko je benzina ostalo u rezervoaru?

3. U bure je doliveno 20 litara vode, nešto kasnije još 32 litra, a na kraju još 16 litara. Koliko vode nakon toga ima u buretu?

4. Ukoliko imaš kofu u koju staje 10 litara vode, koliko puta moraš da sipaš vodu ukoliko to radiš posudom u koju staje 2 litra vode?

5. Marko je hteo da napuni bure u koje staje 100 litara tečnosti. U buretu je trenutno 34 litra tečnosti, koliko još tečnosti Marko treba da doda da napuni bure?

6. Izrazi u manjim jedinicama:

3l 4dl =

9dl =

7dl 8cl =

2l 1dl =

6l 5cl =

4hl 13l =

10hl =

15dl =

7. Za pravljenje majoneza mami je potrebno 30 cl ulja. Kada iz boce zapremine 7 dl mama odmeri potrebno ulje, kolika zapremina ostaje?
8. Iz punog bureta zapremine 1 hl istočeno je jedna četvrtina ukupne količine vina. Koliko je vina ostalo u buretu ?

9. Izrazi u većim jedinicama

509 cl = ___ l ___ dl ___ cl

405 l = ____ hl _____ l

726 cl = 

638 l = 

815 cl = 

295 l = 

901 cl = 

507 l = 

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top