MatematikaMerenje vremena

Merenje vremena

Zadaci za vežbanje - Merenje vremena

1. Upiši vreme koje vidiš na časovnicima:

merenje vremena

2. Upiši vreme koje vidiš na časovnicima:

gledanje na sat

3. Pročitaj vreme sa časovnika:

merenje vremena časovnik
časovnik vreme

4. Ukoliko je sada 10 sati i 30 minuta, koliko će biti za 45 minuta?

5. Voz iz Niša za Beograd polazi u 10 sati i 45 minuta, a u Beograd stiže u 19 sati i 20 minuta. Koliko će voz putovati?

6. Automobilom se iz Kragujevca za Beograd stiže za 1 sat i 20 minuta. Ukoliko je Stefan iz Kragujevca krenuo u 7 sati i 45 minuta, kada je stigao u Beograd?

7. Marko i Luka su krenuli jedan prema drugom. Marko se kreće brzinom od 5 km na čas, a Luka brzinom od 8km na čas. Sreli su se posle 3 sata. Kolika je bila udaljenost između njih?

back to top