MatematikaMerenje površina

Merenje površina

Obrada

Jedinica mere za površinu je m2 (kvadratni metar).

Jedinice manje od m2

1 m2 = 100 dm2 (kvadratni decimetar)

1 m2 = 10.000 cm2 (kvadratni centimetar)

1 m2 = 1.000.000 mm2 (kvadratni milimetar)

Jedinice veće od m2

1 km2 (kvadratni kilometar) = 1.000.000 m2

1 ha (1 hektar) = 10.000 m2

1 a (1 ar) = 100 m2

Zadaci za vežbanje

1. Pretvori površine u kvadratne metre

a) 15 a =

b) 6 ha =

c) 40.000 cm2

d) 3 km2

e) 500 dm2

2. Pretvori u tražene jedinice:
a) 7 dm2 = _______ cm2

b) 12 cm2 = _______ mm2

c) 13 ha = _______ a

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top