Merenje mase

Zadaci za vežbanje - Merenje mase

1. Poređaj sledeće merne jedinice od najmanje do najveće: g, kg, mg, t

2. Izrazi u gramima:

2kg = ___________ g

300mg = ___________ g

3kg = ___________ g

2t = ___________ g

3. Pretvori u druge mere:

2000g = _____________ kg

3000kg = _____________ t

4kg = _____________ g

500mg = _____________ g

4. Izračunaj:

1t 120kg = _______________ kg

2kg 345g = _______________ g

1000g 12kg = _______________ kg

5. Ana ima 19 kg, a Milica 5 kg više od Ane. Marko ima 3kg manje od Milice. Koliko kilograma imaju svi zajedno?

6. Filip je u ponedeljak ubrao 234kg jabuka. U utorak, Filip je ubrao 115kg jabuka više nego u ponedeljak. Koliko je ukupno kilograma jabika Filip ubrao?

7. U prodavnici je bilo 1000g bombona. Prvog dana je prodato 328g, a drugog dana 78g više nego prvog dana. Koliko grama bombona je ostalo u prodavnici nakon ta dva dana?

8. Berači beru maline u gajbicu koja je teška 145 grama. Koliko malina naberu u gajbicu da bi ona bila teška 1kg?
9. Vuk je kupio 1 kg i 500 g naranđži. Napravio je sok od 650 g, a ostatak je ostavio za voćnu salatu. Koliko je ostavio za voćnu salatu?
10. Ako 100 g čokolade košta 89 dinara, koliko košta 1kg čokolade?

11. Ako 50 g keksa košta 32 dinara, koliko košta 1kg keksa?

back to top