MatematikaMerenje mase

Merenje mase

Zadaci za vežbanje - Merenje mase

1. Poređaj sledeće merne jedinice od najmanje do najveće: g, kg, mg, t

2. Izrazi u gramima:

2kg = ___________ g

300mg = ___________ g

3kg = ___________ g

2t = ___________ g

3. Pretvori u druge mere:

2000g = _____________ kg

3000kg = _____________ t

4kg = _____________ g

500mg = _____________ g

4. Izračunaj:

1t 120kg = _______________ kg

2kg 345g = _______________ g

1000g 12kg = _______________ kg

5. Ana ima 19 kg, a Milica 5 kg više od Ane. Marko ima 3kg manje od Milice. Koliko kilograma imaju svi zajedno?

6. Filip je u ponedeljak ubrao 234kg jabuka. U utorak, Filip je ubrao 115kg jabuka više nego u ponedeljak. Koliko je ukupno kilograma jabika Filip ubrao?

7. U prodavnici je bilo 1000g bombona. Prvog dana je prodato 328g, a drugog dana 78g više nego prvog dana. Koliko grama bombona je ostalo u prodavnici nakon ta dva dana?

8. Berači beru maline u gajbicu koja je teška 145 grama. Koliko malina naberu u gajbicu da bi ona bila teška 1kg?
9. Vuk je kupio 1 kg i 500 g naranđži. Napravio je sok od 650 g, a ostatak je ostavio za voćnu salatu. Koliko je ostavio za voćnu salatu?
10. Ako 100 g čokolade košta 89 dinara, koliko košta 1kg čokolade?

11. Ako 50 g keksa košta 32 dinara, koliko košta 1kg keksa?

12. Bruto masa kutije sa bonbonama je 510g. Ako je neto masa 500g, kolika je onda masa kutije?

13. Tegla je mase 120 g. Treba kupiti 1 kilogram kajmaka. Kada se u teglu sipa kajmak, koliku će masu vaga pokazivati?

back to top