MatematikaMerenje duži i grafičko sabiranje duži

Merenje duži i grafičko sabiranje duži

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj proizvoljnu duž AB i izmeri njenu dužinu.

back to top