MatematikaMere za vreme – minut, čas

Mere za vreme – minut, čas

Zadaci za vežbanje

1. Koliko minuta ima u 5 časova?

2. Ako je Marko krenuo na put u 12 časova i stigao na odredište u 14 časova, koliko je minuta putovao?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top