MatematikaMere za dužinu – centimetar, decimetar, metar

Mere za dužinu – centimetar, decimetar, metar

Obrada

Jedinica mere za dužinu je m (metar).

Jedinice manje od metra

1 m = 10 dm (decimetar)

1 m = 100 cm (centimetar)

1 m = 1000 mm (milimetar)

Jedinice veće od metra

1 km (kilometar) = 1.000 m

Zadaci za vežbanje

1. Pretvori metre u centimetre

a) 2 m =

b) 4 m =

c) 5 m =

d) 10 m =

e) 8 m =

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top