MatematikaKvadrat racionalnog broja

Kvadrat racionalnog broja

Kvadrat racionalnog broja X je broj Y jednak proizvodu broja X  sa samim sobom.

To pišemo na sledeći način

Y = X . X = X2

Primeri:

9 = 3 . 3 = 32 .   

25 = 5 . 5 = 52 .   

1. Izračunaj kvadrate sledećih brojeva:

a) (-5)^2 =
b) 4.32^2 = 
c) (-3.2)^2 = 
d) 6.375^2 =
e) \frac{1}{4}^2 =
f) \frac{3}{5}^2 =

2. Izračunaj vrednost izraza:

a) (-8)^2 – 4^2 =
b)8.61^2 + 3.11^2 =
c)(-9.43)^2 + 4.74^2 =
d)16.375^2 – 3.216^2 =
e) \frac{7}{9}^2 – \frac{1}{3}^2=
f) \frac{6}{11}^2 + \frac{2}{13}^2=

3. Izračunaj vrednost izraza:

a) (-7)^2 · 0.15 + 1.3 · 4.1^2 =
b) -1.14·6.32^2 + 3.88^2 · 4.1 =
c) (-13.11)^2-0.64 + 3.56^2 · 2.41 =
d) 6.215^2·0.5 – 0.216^2 · \frac{1}{4} =
e) 3\frac{5}{6}^2-\frac{1}{3}·2.2 =
f) 4\frac{2}{3}^2 · \frac{4}{5} + \frac{2}{13}^2·2\frac{1}{5}=

4. Izračunaj vrednost izraza:

a) (-3)^2 · 0.23 + 2.15 · 3.71^2 =
b) -3.26·7.17^2 + 9.49^2 · 3.87 =
c) (-11.63)^2-0.157 + 4.03^2 · 9.68 =
d) 3.423^2·0.17 – 1.348^2 · \frac{2}{3} =
e) 5\frac{4}{7}^2-\frac{9}{13}·1.67^2 =

5. Izračunaj vrednost izraza:

a) 5.3^2 · 0.16 – 4.22^2 · 0.97^2 =
b) 4.13·5.26^2 – 3.78^2 · 1.87^2 =
c) (-6.59)^2-1.423 + 6.93^2 · 3.127 =
d) 5.692^2·0.219 – 3.517^2 · \frac{1}{5} =
e) 2\frac{3}{8}^2-\frac{2}{7}·2.34^2 =

Dodatni zadaci iz ove oblasti

back to top