MatematikaKrug i kružnica

Krug i kružnica

Obrada

Kružnica ili kružna linija je skup svih tačaka ravni koje su podjednako udaljene od neke date tačke.

Ta tačka se naziva centar kružnice, i najčešće obeležava sa O.

Rastojanje od centra do bilo koje tačke na kružnici je poluprečnik (r).

Kružnica je definisana centrom i poluprečnikom i obeležava se sa k(O,r).

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj krug sa centrom u tački O poluprečnika 3 cm.

2. Nacrtaj krug sa centrom u tački O prečnika 7 cm.

back to top