MatematikaKriva linija, prava linija, tacka

Kriva linija, prava linija, tacka

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj dve tačke i spoji ih krivom linijom.

2. Nacrtaj dve proizvoljne tačke i spoji ih pravom linijom.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top