MatematikaKomplementni i suplementni uglovi

Komplementni i suplementni uglovi

Obrada

Komplementni uglovi su uglovi čiji je zbir 90º.

Suplementni uglovi su uglovi čiji je zbir 180º.

Zadaci za vežbanje

1. Da li su sledeći uglovi komplementni?

a) 30º i 45º

b) 30º i 60º

c) 42º i 43º

d) 35º i 55º

e) 80º i 10º

2. Dat je proizvoljan ugao 𝜶. Konstruiši ugao β, takav da su 𝞪 i β komplementni uglovi.

3. Da li su sledeći uglovi suplementni:

a) 56º i 124º

b) 39º 39’ i 140º 20’

c) 87º 11’ 42’’ i 92º 48’ 18’’

4. Dat je ugao 48º 22’ 35’’. Odredi njemu komplementan ugao.

5. Dat je ugao 62º 16’ 47’’. Odredi njemu suplementan ugao.

6. Odredi komplementan i  suplementan ugao uglu 34º 36’ 51’’. 

7. Odredi komplementan i  suplementan ugao uglu 68º 23’ 37’’. 

8. Odredi komplementan i  suplementan ugao uglu 49º 17’ 28’’. 

9. Odredi komplementan i  suplementan ugao uglu 56º 47’ 39’’. 

10. Odredi komplementan i  suplementan ugao uglu 81º 48’ 56’’. 

11. Ugao 𝜶 je za 20º veći od svog komplementnog ugla. Koliki je ugao 𝜶?

12. Ugao 𝜶 je za 30º veći od svog komplementnog ugla. Koliki je ugao 𝜶?

13. Ugao 𝜶 je za 15º veći od svog komplementnog ugla. Koliki je ugao 𝜶?

14. Ugao α je jednak polovini svog suplementa. Koliko je ugao α?

15. Zbir komplementa i suplementa je 9α. Koliko je ugao α?

16. Koliko iznosi veličina ugla kome je suplementni ugao za 30º veči od komplementnog ugla?
17. Koliko iznosi ugao 𝜶 ako je njegova polovina za 30º veća od četvrtine njegovog suplementa?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top