MatematikaKomplementni i suplementni uglovi

Komplementni i suplementni uglovi

Obrada

Komplementni uglovi su uglovi čiji je zbir 90º.

Suplementni uglovi su uglovi čiji je zbir 180º.

Zadaci za vežbanje

1. Da li su sledeći uglovi komplementni?

a) 30º i 45º

b) 30º i 60º

c) 42º i 43º

d) 35º i 55º

e) 80º i 10º

2. Dat je proizvoljan ugao 𝜶. Konstruiši ugao β, takav da su 𝞪 i β komplementni uglovi.

3. Da li su sledeći uglovi suplementni:

a) 56º i 124º

b) 39º 39’ i 140º 20’

c) 87º 11’ 42’’ i 92º 48’ 18’’

4. Dat je ugao 48º 22’ 35’’. Odredi njemu komplementan ugao.

5. Dat je ugao 62º 16’ 47’’. Odredi njemu suplementan ugao.

back to top