Kocka

Obrada

Kocka je geometrijsko telo.
Kocka je ograničena sa 6 strana kvadratima.

Kocka ima 8 temena i 12 ivica.

Kocka je kvadar kome su sve ivice jednake.

Zadaci za vežbanje

back to top