MatematikaJednako, manje i veće

Jednako, manje i veće

Zadaci za vežbanje

1. Da li je veći automibil ili bicikla?

2. Da li je manji slon ili miš?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top