MatematikaJednačine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva

Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva

Obrada

Zadaci za vežbanje

1. Reši jednačine:

jednacine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva

2. Reši jednačine:

Jednacine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva zadaci

3. Reši jednačine u skupu racionalnih brojeva:

jednacine zadaci

4. Reši jednačine u skupu racionalnih brojeva:

a) 2.5 – x = 3.5

b) 2.17 + x = -1.74

c) x – 3.98 = 2.12

d) -1.72 + x = 3.632

d) 1.32 – x = -0.78

5. Reši jednačine u skupu racionalnih brojeva:

jednačine sa racionalnim brojevima
back to top