MatematikaJednačine sa razlomcima

Jednačine sa razlomcima

Zadaci za vežbanje

1. Reši jednačine:

x + \frac{1}{4} = \frac{2}{5}
x + \frac{1}{5} = \frac{3}{4}
x – \frac{2}{3} = \frac{1}{6}
\frac{2}{5} – x = \frac{1}{3}
\frac{2}{9} – x = \frac{3}{7}

2. Reši jednačine:

x + \frac{3}{4} = \frac{8}{9}
\frac{3}{4} – x = \frac{1}{3}
x + \frac{2}{3} = \frac{7}{11}
\frac{5}{7} – x = \frac{2}{5}
x – \frac{1}{3} = \frac{1}{5}

3. Reši jednačine:

x – \frac{4}{7} = \frac{3}{8}
x + \frac{1}{5} = \frac{4}{9}
\frac{3}{8} – x = \frac{1}{4}
\frac{2}{5} – x = \frac{1}{6}
\frac{3}{8} + x = \frac{4}{5}

4. Reši jednačine:

\frac{2}{5} + x = \frac{6}{11}
\frac{1}{2} + x = \frac{7}{9}
\frac{3}{4} – x = \frac{2}{7}
\frac{2}{3} – x = \frac{1}{6}
\frac{4}{7} – x = \frac{1}{9}

5. Reši jednačine:

\frac{11}{13} – x = \frac{1}{4}
\frac{5}{7} – x = \frac{1}{5}
\frac{3}{8} + x = \frac{2}{7}
\frac{5}{6} + x = \frac{1}{3}
\frac{4}{9} – x = \frac{2}{5}

6. Reši jednačine:

\frac{1}{5} – x = \frac{1}{8}
\frac{3}{2} + x = \frac{7}{3}
\frac{6}{5} + x = \frac{4}{3}
\frac{1}{4} + x = \frac{5}{3}
x – \frac{2}{7} = \frac{7}{6}
back to top