MatematikaJedinice mere

Jedinice mere

1. Izrazi sledeće mere u decimetrima:

30 m = ________ dm

290 cm = ________ dm

900 cm = ________ dm

1400 mm = ________ dm

11 m = ________ dm

2 km = ________ dm

2. Izrazi sledeće mere u metrima:

60 dm = ________ m

4 km = ________ m

300 cm = ________ m

90 dm = ________ m

64 km = ________ m

3. Pretvori date mere u tražene jedinice: 

8 dm 4cm = ________ cm

3 m 2dm = ________ dm

4. Izrazi dužine sa dve jedinice mere:

344cm = ________ dm _______cm

4657cm = ________ km _______cm

765cm = ________ m _______cm

back to top