MatematikaIzrazi sa više operacija

Izrazi sa više operacija

Zadaci za vežbanje

1. Odredi vrednost izraza:
a) (72507 + 56736) : (350 – 347) =
b) 48000 : 100 ∙ 8 =
c) 483036 : 6 ∙ 8 – 8044 =
d) 4 ∙ (932 + 17692) : 6 =
e) 500 + (600 – 3 ∙ 100) : 10 =

2. Izračunaj

a) 41090 : 7 + 11950 : 5 =
b) 240 : 3 ∙ 5 – 399 =
c) 372160 : 4 ∙ 7 – 62195 =
d) 4 ∙ (728 – 301) : 7 =
e) (286 + 14) : 3 ∙ 5 – 280 =

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top