MatematikaIzrazi sa više operacija

Izrazi sa više operacija

Zadaci za vežbanje

1. Odredi vrednost izraza:

a) 21 – 6 ∙ 3 + 3 =

b) 32 + 12 : 3 – 5 =
c) 42 – ( 16 : 4 + 9 ) =
d) 225 : 25 – 3 · 14 =

2. Izračunaj vrednost izraza:
126 + 264 : 8 – ( 24 : 3 + 5 ∙ 7 )

3. Izračunaj vrednost izraza:
514 – 128 : 4 – ( 27 : 9 + 4 ∙ 6 – 12 : 6 )

4. Izračunaj zbir u kome su sabirci proizvod i količnik brojeva 225 i 25
5. Izračunaj zbir proizvoda brojeva 44 i 13 i količnika brojeva 84 i 4.

6. Odredi vrednost izraza:

a) 15 + 7 ∙ 4 – 5 · 3 =

b) 21 – 3 ∙ 2 + 18 : 3 =

c) 16 : 4 + 5 ∙ 3 – 15 : 5 =

d) 168 : 6 – 6 ∙ 6 + 24 : 4 =

7. Odredi vrednost izraza:

a) (72507 + 56736) : (350 – 347) =
b) 48000 : 100 ∙ 8 =
c) 483036 : 6 ∙ 8 – 8044 =
d) 4 ∙ (932 + 17692) : 6 =
e) 500 + (600 – 3 ∙ 100) : 10 =

8. Izračunaj

a) 41090 : 7 + 11950 : 5 =
b) 240 : 3 ∙ 5 – 399 =
c) 372160 : 4 ∙ 7 – 62195 =
d) 4 ∙ (728 – 301) : 7 =
e) (286 + 14) : 3 ∙ 5 – 280 =
9. Marko je krenuo sa porodicom na put i prvog dana su autom prešli 740 kilometara. Drugog dana su prešli 120 kilometara više, a trećeg dana su prešli 50 kilometara manje nego drugog dana. Koliki put su prešli ukupno?

10. Fabrika je u prvoj godini proizvela 82000 kilograma robe, a u drugoj godini 4000 kilograma više nego u prvoj. U trećoj godini fabrika je proizvela 2 puta više robe nego u drugoj godini. Koliko je fabrika ukupno proizvela robe u te tri godine rada?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top